miércoles, mayo 30, 2018

Música para corporativos Visualfy


La música que compuse para los corporativos de la empresa Visualfy.
La música que vaig compondre per als corporatius de l'empresa Visualfy.
The music that I composed for the corporative of the Visualfy company.

viernes, mayo 18, 2018

Eric's Theme


CAT
Us presento "Eric’s Theme". Una composició que forma part de la banda sonora que vaig fer per al curt dirigit per José Luis López , “The T-Shirt”, però en una nova versió completament lliure i fora de les exigències del guió cinematogràfic.
______
CAST
Os presento "Eric s Theme". Una composición que forma parte de la banda sonora que hice para el corto dirigido por José Luis López, "The T-Shirt", pero en una nueva versión completamente libre y fuera de las exigencias del guión cinematográfico.
______
ENG
I present you "Eric's Theme". A composition that is part of the soundtrack I made for the short directed by José Luis López, "The T-Shirt", but in a new version completely free and beyond the demands of the cinematographic script.

jueves, mayo 17, 2018

ASOCIDE CV


Un projecte molt especial en el que vaig treballar i que ja veu la llum.
Un proyecto muy especial en el que trabajé y que ya ve la luz.
A very special project in which I worked and which is already published.