lunes, mayo 27, 2019

Video Mapping al Centre Jujol-Can Negre 2019 - Sínoca


Un espectacle de mapping 3D màgic de llum, imatge i so projectat a la façana de Can Negre de Sant Joan Despí en motiu dels 140 anys del naixement de l'arquitecte referent del modernisme català i autor de joies arquitectòniques com Can Negre, Josep Maria Jujol.
https://www.sinocastudio.com/

sábado, mayo 25, 2019

Symbiphonic al Cantina Turner de Vilanova(Cat) Concert gira presentació 10è treball discogràfic de Roger Subirana "Symbiphonic".

Integrants:
Esther López: Veus i efectes vocals.
Roger Subirana: Piano, Sintetitzadors, flauta nativa americana i flauta electrònica EWI.

Descripció de l’espectacle: Si t'agraden les bandes sonores, la música electrònica, celta, clàssica, èpica, new age... i gaudir-ne d’una forma especial i diferent, aquesta és la proposta artística que estaves esperant. L’espectacle estarà format per temes del nou disc i dels anteriors treballs, però també per temes inèdits que només es poden escoltar als directes.
---------------------
(Esp) Concierto gira presentación 10º trabajo discográfico de Roger Subirana "Symbiphonic".

Integrantes:
Esther López: Voces y efectos vocales.
Roger Subirana: Piano, Sintetizadores, flauta nativa americana y flauta electrónica EWI.

Descripción del espectáculo: Si te gustan las bandas sonoras, la música electrónica, celta, clásica, épica, new age ... y disfrutar de una forma especial y diferente, esta es la propuesta artística que estabas esperando. El espectáculo estará formado por temas del nuevo disco y de los anteriores trabajos, pero también por temas inéditos que sólo se pueden escuchar los directos.
---------------------
(Eng) Concert tour presentation 10th Album by Roger Subirana "Symbiphonic."

Members:
Esther López: Voices and vocal effects.
Roger Subirana: Piano, Synthesizers, Native American flute and electronic flute EWI.

Description of the show: If you like soundtracks, electronic music, celtic, classic, epic, new age ... and enjoy it in a special and different way, this is the artistic proposal you were waiting for. The show will be composed of tracks from the new album and previous works, but also for unreleased tracks that can only be heard on the live ones.

viernes, mayo 10, 2019

Roger Subirana - Symbiphonic (2019) - Nou CD, nuevo CD, new CD.


(Cat) 10è treball discogràfic del músic i compositor Roger Subirana.
Symbiphonic, és una paraula inventada pel mateix Roger que prové de la unió entre simbiosi i simfonia. Es tracta de definir el resultat musical que sorgeix a partir de la unió entre l’orgànic (sons reals de la natura, instruments musicals clàssics com pianos, flautes, guitarres, cordes, etc) i l'artificial (sintetitzadors, electrònica, samplers, etc). En segona lectura també defineix la simbiosi que es produeix entre la pròpia música i el compositor. Un element important d'aquest treball és l'ús de la tecnologia d'àudio 3D utilitzant el software Ambeo Orbit. D'aquesta manera, si escoltem la música amb auriculars, en alguns temes experimentarem el so amb sensació a 3D (també anomenat binaural o 8D).

L'àlbum recull un total de 15 composicions de música original, amb un nexe comú: L’estil cinematogràfic. Com ja és característic de la música del Roger Subirana, seguim trobant les lletres fonètiques inventades sense cap tipus de significat més enllà de buscar la pura musicalitat. Esther López posa la veu principal en els temes cantats fonètics. També hi trobem la veu i la guitarra de “Dani López”. Però com tota regla que té una excepció, aquí hi trobem la cançó "Despertar" en la seva versió vocal. En aquest treball, com ja és habitual, podem trobar una gran varietat d'estils. Temes electrònics i experimentals com "Voices" o "Cyberworld", èpics com "Point of no return, 10 years edition" i “Gods of thunder”, intimistes a piano com "Nice”, sentimentals i somiadors com "Horizons" o "Journey to the stars", dramàtics com "Dark Lights", jazzístics com "The other way", renaixentistes com "The Vitruvian march" o composicions de música clàssica com "Eric 's theme" finalista als Hollywood Music in Media Awards 2018 (en la categoria de curts de llengua estrangera) com a millor banda sonora pel curtmetratge "The T-Shirt" dirigit per José Luis López.

+Info:
http://www.symbiphonic.com/
http://www.rogersubirana.com/

----

(Esp) 10º trabajo discográfico del músico y compositor Roger Subirana

Symbiphonic, es una palabra inventada por el mismo Roger que proviene de la unión entre simbiosis y sinfonía. Se trata de definir el resultado musical que surge a partir de la unión entre lo orgánico (sonidos reales de la naturaleza, instrumentos musicales clásicos como pianos, flautas, guitarras, cuerdas, etc) y la artificial (sintetizadores, electrónica, samplers, etc). En segunda lectura también define la simbiosis que se produce entre la propia música y el compositor. Un elemento importante de este trabajo es el uso de la tecnología de audio 3D utilizando el software Ambient Orbit. De este modo, si escuchamos la música con auriculares, en algunos temas experimentaremos el sonido con sensación en 3D (también llamado binaural o 8D).

El álbum recoge un total de 15 composiciones de música original, con un nexo común: El estilo cinematográfico. Como ya es característico de la música de Roger Subirana, seguimos encontrando las letras fonéticas inventadas sin ningún tipo de significado más allá de buscar la pura musicalidad. Esther López pone la voz principal en los temas cantados fonéticos. También encontramos la voz y la guitarra de "Dani López". Pero como toda regla que tiene una excepción, aquí encontramos la canción "Despertar" en su versión vocal. En este trabajo, como ya es habitual, podemos encontrar una gran variedad de estilos. Temas electrónicos y experimentales como "Voices" o "Cyberworld", épicos como "Point of no return, 10 years edition" y "Gods of thunder", intimistas a piano como "Nice", sentimentales y soñadores como "Horizons" o "Journey to the stars ", dramáticos como" Dark Lights ", jazzísticos como" The other way ", renacentistas como" The vitruviana march "o composiciones de música clásica como" Eric 's theme "finalista en los Hollywood Music in Media Awards 2018 (en la categoría de cortos de lengua extranjera) como mejor banda sonora por el cortometraje "The T-Shirt" dirigido por José Luis López.

+Info:
http://www.symbiphonic.com/
http://www.rogersubirana.com/
----

(ENG) 10th album by musician and composer Roger Subirana
Symbiphonic, is a word invented by the same Roger that comes from the union between symbiosis and symphony. It is about defining the musical result that arises from the union between the organic (real sounds of nature, classical musical instruments such as pianos, flutes, guitars, strings, etc.) and the artificial one (synthesizers, electronics, samplers, etc.) . In second reading it also defines the symbiosis that occurs between the music and the composer itself. An important element of this work is the use of 3D audio technology using the Ambient Orbit software. In this way, if we listen this music with headphones, in some songs we will experience sound with 3D sensation (also called binaural or 8D).


The album includes a total of 15 compositions of original music, with a common link: The cinematographic style. As is already characteristic of the music of Roger Subirana, we continue to find the phonetic letters invented without any meaning than looking for pure musicality. Esther López puts the main voice on the phonetic songs. We also find the voice and guitar of "Dani López". But like any rule that has an exception, here we find the song "Despertar" in its vocal version. In this work, as usual, we can find a variety of styles. Electronic and experimental themes such as "Voices" or "Cyberworld", epics like "Point of no return, 10 years edition" and "Gods of thunder", piano intimates like "Nice", sentimental and dreamers like "Horizons" or "Journey" to the stars ", dramatic as" Dark Lights ", jazzistic as" The other way ", Renaissance as" The vitruviana march "or classical music compositions like" Eric 's theme "finalist at the Hollywood Music in Media Awards 2018 (in the category of foreign language shorts) as the best soundtrack for the short film "The T-Shirt" directed by José Luis López.

+Info:
http://www.symbiphonic.com/
http://www.rogersubirana.com/


Symbiphonic - Espectacle audiovisual amb mapping i música en viu dins la sala del cinema Kubrick

Noticia a Penedès TV:https://www.rtvvilafranca.cat/2019/05/el-kubrick-inicia-el-25e-aniversari-amb-la-musica-de-subirana-i-lart-visual-disach/


(cat) Espectacle de presentació del nou treball discogràfic: Symbiphonic.


Integrants:

Sílvia Isach (Sínoca): Mapping i vídeo-projeccions.
https://www.sinocastudio.com/
Esther López: V
eus i efectes vocals.
Roger Subirana: Piano, Sintetitzadors, flauta nativa americana i flauta electrònica EWI.
https://www.rogersubirana.com/

Descripció de l’espectacle: Si t'agraden les bandes sonores, la música electrònica, celta, clàssica, èpica, new age... i gaudir-ne d’una forma especial i diferent, aquesta és la proposta artística que estaves esperant. L’espectacle estarà format per temes del nou disc i dels anteriors treballs, però també per temes inèdits que només es poden escoltar als directes. A més, i per a que la immersió sigui total, comptem amb la creativitat desbordant de l’artista Sílvia Isach que donarà vida a la música a través de projeccions videogràfiques.

Amb motiu del 25è aniversari del cinema Kubrick de Vilafranca, la Silvia i el Roger han preparat una obra inèdita i única inspirada en la pel·lícula “2001: una odissea de l’espai” titulada “Kubrick’s Odyssey 2019”. Un projecte audiovisual emotiu, experimental, trangresor i de caire futurista creat expressament per a la ocasió. Assistirem a un fet històric, ja que és la primera vegada que es fa un espectacle de videomapping amb música en directe dins la sala d'un cinema. La pantalla comptarà amb una instal·lació física en forma de monòlit al seu davant, aconseguint d’aquesta manera,  crear un espectacular efecte visual en 3D que donarà vida a les projeccions.
----------
(Esp) Espectáculo de presentación del nuevo trabajo discográfico: Symbiphonic.

Integrantes:
Silvia Isach (Sínoca): Mapping y vídeo-proyecciones.
https://www.sinocastudio.com/
Esther López: Voces y efectos vocales.
Roger Subirana: Piano, Sintetizadores, flauta nativa americana y flauta electrónica EWI.
https://www.rogersubirana.com/


Descripción del espectáculo: Si te gustan las bandas sonoras, la música electrónica, celta, clásica, épica, new age ... y disfrutar de una forma especial y diferente, esta es la propuesta artística que estabas esperando. El espectáculo estará formado por temas del nuevo disco y de los anteriores trabajos, pero también por temas inéditos que sólo se pueden escuchar los directos. Además, y para que la inmersión sea total, contamos con la creatividad desbordante del artista Silvia Isach que dará vida a la música a través de proyecciones videográficas.
Con motivo del 25 aniversario del cine Kubrick de Vilafranca, Silvia y Roger han preparado una obra inédita y única inspirada en la • película "2001: una odisea del espacio" titulada "Kubrick s Odyssey 2019". Un proyecto audiovisual emotivo, experimental, trangresor y de tipo futurista creado expresamente para la ocasión. Asistiremos a un hecho histórico, ya que es la primera vez que se hace un espectáculo de videomapping con música en directo en la sala de un cine. La pantalla contará con una instalación física en forma de monolito delante, consiguiendo de esta manera, crear un espectacular efecto visual en 3D que dará vida a las proyecciones.----------
(Eng) Show for the presentation of the new album: Symbiphonic.

Members:
Silvia Isach (Sínoca): Mapping and video-projections.

https://www.sinocastudio.com/

Esther López: Voices and vocal effects.
Roger Subirana: Piano, Synthesizers, Native American flute and EWI electronic flute.
https://www.rogersubirana.com/


Description of the show: If you like soundtracks, electronic music, Celtic, classical, epic, new age ... and enjoy a special and different form, this is the artistic proposal you were waiting for. The show will consist of songs from the new album and previous works, but also by unreleased tracks that can only be heard in live. In addition, and so that the immersion is total, we have the overflowing creativity of the visual artist Silvia Isach that will give life to the music through videographic projections.
To mark the 25th anniversary of the Kubrick cinema in Vilafranca, Silvia and Roger have prepared an unprecedented and unique work inspired by the film "2001: a space odyssey" entitled "Kubrick s Odyssey 2019". An emotive, experimental, transgressive and futuristic audiovisual project created expressly for the occasion. We will attend a historical event, since it is the first time that a videomapping show is made with live music in a movie theater. The screen will have a physical installation in the form of a monolith in front, achieving in this way, create a spectacular visual effect in 3D that will give life to the projections.