sábado, julio 06, 2019

Symbiphonic a Rimaires(CAT-ESP-ENG)
“Symbiphonic” a Rimaires 2019.
Espectacle audio-visual presentació 10è treball discogràfic de Roger Subirana.

És tot un honor per nosaltres tornar a Rimaires per 5ena vegada. És un dels llocs en que ens trobem com a casa i que cada ocasió és especial. Aquesta vegada la fem grossa i potser amb alguna sorpresa afegida a últim moment ¿? Mai se sap...
Descripció de l’espectacle:
Si t'agraden les bandes sonores, la música electrònica, celta, clàssica, èpica, new age... i gaudir-ne d’una forma especial i diferent, aquesta és la proposta artística que estaves esperant.

L’espectacle estarà format per temes del nou disc i dels anteriors treballs, però també per temes inèdits que només es poden escoltar als directes. A més, i per a que la immersió sigui total, comptem amb la creativitat desbordant de l’artista Sílvia Isach que donarà vida a la música a través de projeccions videogràfiques.

A la part final, podreu reviure tota una experiència gaudint d’una obra única de música i mapping 3D feta per la Silvia i el Roger, inspirada en la pel•lícula “2001: una odissea de l’espai” i especialment creada per a la presentació que es va fer en el cinema Kubrick de Vilafranca.

Integrants:
Sílvia Isach (Sínoca): Mapping i vídeo-projeccions.
Esther López: Veus i efectes vocals.
Roger Subirana: Piano, Sintetitzadors, flauta nativa americana i flauta electrònica EWI.

Dia: Dissabte 06 de juliol de 2019.

Lloc/Direcció:
Cava Guilera. Masia Ca l’Artigas, s/n. 08739 Lavern (Subirats)
Penedès – BARCELONA.
Gps: 41º 23’ 55’’ N – 1º 46’ 13’’ E

Preu: Taquilla Invertida.
Quan s’acaba la funció, el públic decideix quin preu vol / pot a pagar per l’espectacle.
_______________
(ESP)
"Symbiphonic" en Rimaires 2019.
Espectáculo presentación 10º trabajo discográfico de Roger Subirana.

Es todo un honor para nosotros volver a Rimaires por 5ª vez. Es uno de los lugares en que nos encontramos como en casa y que cada ocasión es especial. Esta vez la liaremos parda y quizás con alguna sorpresa añadida a último momento ¿? Nunca se sabe ...
Descripción del espectáculo:
Si te gustan las bandas sonoras, la música electrónica, celta, clásica, épica, new age ... y disfrutarla de una forma especial y diferente, esta es la propuesta artística que estabas esperando.

El espectáculo estará formado por temas del nuevo disco y de los anteriores trabajos, pero también por temas inéditos que sólo se pueden escuchar los directos. Además, y para que la inmersión sea total, contamos con la creatividad desbordante de la artista visual Silvia Isach que dará vida a la música a través de proyecciones videográficas.
En la parte final, podrás revivir toda una experiència disfrutando de una obra única de música y mapping 3D creada por Silvia y Roger, inspirada en la película "2001: una odisea del espacio" y especialmente creada para la presentación que se hizo en el cine Kubrick de Vilafranca.

Integrantes:
Silvia Isach (Sínoca): Mapping y vídeo-proyecciones.
Esther López: Voces y efectos vocales.
Roger Subirana: Piano, Sintetizadores, flauta nativa americana y flauta electrónica EWI.
Día: Sábado 06 de julio de 2019.
Lugar / Dirección:
Cava Guilera. Masía Ca l'Artigas, s / n. 08739 Lavern (Subirats)
Penedès - BARCELONA.
Gps: 41º 23 '55' 'N - 1º 46' 13 '' E
Hora: A partir de las 20:30 h. A la puesta del sol entre viñedos y una copita de cava si se quiere.
Precio: Taquilla Invertida.
Cuando se acaba la función, el público decide qué precio quiere / puede pagar por el espectáculo.
_______________

(ESP)
"Symbiphonic" in Rimaires 2019.
Live-Show presentation 10th album.

It is an honor for us to return to Rimaires for the 5th time. It is one of the places where we are at home and that every occasion is special. This time we will do a big show and maybe with some added surprise ... You never know ...
Description of the show:
If you like soundtracks, electronic music, Celtic, classical, epic, new age ... and enjoy it in a special and different way, this is the artistic proposal you were waiting for.
The show will consist of songs from the new album and previous works, but also by unreleased tracks that can only be heard live. In addition we have the overflowing creativity of the visual artist Silvia Isach that will give life to the music through videographic projections.
In the final part, you can relive an entire experience enjoying a unique work of music and 3D mapping created by Silvia and Roger, inspired by the film "2001: a space odyssey" and specially created for the premier that was made in the cinema Kubrick of Vilafranca.
Members:
Silvia Isach (Sínoca): Mapping and video-projections.
Esther López: Voices and vocal effects.
Roger Subirana: Piano, Synthesizers, Native American flute and EWI electronic flute.
Day: Saturday July 6, 2019.
Place / Address:
Guilera Cava Masía Ca l'Artigas, s / n. 08739 Lavern (Subirats)
Penedès - BARCELONA.
Gps: 41º 23 '55' 'N - 1º 46' 13 '' E
Time: Starting at 8:30 p.m. At sunset between vineyards and a glass of Cava if you like.
Price: Reverse Ticket. When the show is over, the audience decides what price they want / can pay for the show.