lunes, septiembre 10, 2018

Castrum Caldarius


(Cat)
En el marc dels actes de la Festa Major de Calders, aquest passat dilluns 10 de setembre vaig participar en l’espectacle Castrum Caldarius , un projecte d'acció artística i cultural centrat en la comunicació visual i sonora que tenia lloc a l'edat mitjana entre talaies i fortaleses on vam reproduir un assalt al Castell d’una forma única i original. El Toni Madueño va ser l’instigador de tot el projecte on va col.laborar també el Víctor Estrada amb la màgia i misteri del seu Theremin. També van participar la Lucía Samitier i l’Arturo Palomares de “L’Incantari” dels que m’agradaria afegir que, juntament amb l’Esther López, en som ja uns fans incondicionals. Exquisits, perfectes, amb sentiment i passió desmesurada en el que fan. Res a envejar a artistes de nivell mundial com la Loreena McKennitt. I finalment, no podia faltar la qui va donar vida al propi castell, la Silvia Isach amb el seu mapping i disseny visual creat expressament per a l’ocasió.

(Esp)
En el marco de los actos de la Fiesta Mayor de Calders, este pasado lunes 10 de septiembre participé en el espectáculo Castrum Caldarius, un proyecto de acción artística y cultural centrado en la comunicación visual y sonora que tenía lugar en el edad media entre Atalayas y Fortalezas donde reprodujimos un asalto al Castillo de forma única y original. Toni Madueño fue el instigador de todo el proyecto donde colaboró también Víctor Estrada con la magia y misterio de la su Theremin. También participaron la Lucía Samitier y el Arturo Palomares de "L’Incantari" de los que me gustaría añadir que, junto con Esther López, somos ya unos fans incondicionales. Exquisitos, perfectos, con sentimiento y pasión desmedida en lo que hacen. Nada que envidiar a artistas de nivel mundial como Loreena McKennitt. Y por último, no podía faltar la que dio vida al propio castillo, Silvia Isach con su mapping y diseño visual creado expresamente para la ocasión.

(Eng)
This past Monday, September 10, I participated in the Castrum Caldarius show, a project of artistic and cultural action focused on visual and sound comunication that took place in the Middle Age. Watchtowers and Fortresses where we reproduced an assault on the Castle in a unique and original way. Toni Madueño was the instigator of the whole project where Víctor Estrada also collaborated with the magic and mystery of his Theremin. Lucía Samitier and Arturo Palomares from "L'Incantari" also participated. I would like to add that, together with Esther López, we are already uncondi-tional fans. Exquisite, perfect, with feeling and passion in what they do. Nothing to envy to world-class artists like Loreena McKennitt. And finally, I could not miss the one that gave life to the castle itself, Silvia Isach with her mapping and visual design created expressly for the occasion.