miércoles, octubre 24, 2018

Finalista en los Hollywood Music in Media Awards (Short Film Foreign Language)


(CAT)


La banda sonora del curtmetratge “The T-Shirt”, ha estat nominada als Hollywood Music in Media Awards en la secció de llengua estrangera. El curt que ha estat dirigit per José Luis López ha comptat amb la música del compositor vilafranquí Roger Subirana. Els (HMMA) premien la música en cinema, televisió, videojocs, comercials i tràilers. Les nominacions són determinades per un comitè assessor i un comitè de selecció integrat per periodistes, executius de la música, compositors i lletristes. En la secció de llargmetratges hi trobem compositors mundialment coneguts com Hans Zimmer (Gladiator, El rei Lleó, Pirates del Carib) o Alexander Desplat (Saga Crepuscle, Harry Potter o La forma de l’aigua). Els guanyadors seran anunciats a la Gala oficial que es celebrarà a Los Ángeles el proper 14 de novembre.

_________

(ESP)

La banda sonora del cortometraje "The T-Shirt", ha sido nominada a los Hollywood Music in Media Awards en la sección de lengua extranjera. El corto que ha sido dirigido por José Luis López ha contado con la música del compositor vilafranquino Roger Subirana. Los (HMMA) premian la música en cine, televisión, videojuegos, comerciales y trailers. Las nominaciones son determinadas por un comité asesor y un comité de selección integrado por periodistas, ejecutivos de la música, compositores y letristas. En la sección de largometrajes encontramos compositores mundialmente conocidos como Hans Zimmer (Gladiator, El rey León, Piratas del Caribe) o Alexander Desplat (Saga Crepúsculo, Harry Potter o La forma del agua). Los ganadores serán anunciados en la Gala oficial que se celebrará en Los Ángeles el próximo 14 de noviembre.
_________

(ENG)
The soundtrack of the short film "The T-Shirt" has been nominated for the Hollywood Music in Media Awards in the foreign language section. The short one that has been directed by José Luis López has had the music of the composer Roger Subirana. The (HMMA) reward music in film, television, video games, commercials and trailers. The nominations are determined by an advisory committee and a selection committee composed of journalists, music executives, composers and lyricists. In the section of feature films we find world-renowned composers such as Hans Zimmer (Gladiator, King Leo, Pirates of the Caribbean) or Alexander Desplat (Saga Twilight, Harry Potter or The Shape of Water). The winners will be announced at the official Gala in Los Angeles on November 14.

jueves, octubre 18, 2018

3D MUSIC (8D) or BINAURAL - "Voices"(CAT/ESP/ENG)

Porto uns dies rebent diversos missatges d'algunes persones que em parlen del 3D / 8D o l'àudio binaural. També conegut pels vídeos de ASMR que hi ha, des de fa anys a més, a Youtube. M'heu insistit especialment que faci alguna experimentació sobre això.

La veritat és que sempre he tingut els meus dubtes al sortir de la meva zona de confort o stereo normal. Per exemple quan vaig compondre la banda sonora de la pel•lícula "Barça Dreams" de Jordi Llompart (Filmax International), vaig tenir l'oportunitat de treballar en 5.1 i va ser espectacular. És una cosa que sempre havia pensat per incorporar als meus discos però el que em tirava enrere era el fet que gairebé ningú escolta música en un equip d'alta fidelitat i menys que tingui sortida Surround 5.1. Tota la producció es complicaria moltíssim pel poc rendiment que en treuria. Però arribem al 8D (3D realment) i això fa que es pugui escoltar l'efecte en qualsevol lloc ... només necessites uns auriculars !.

Us explico aquí les meves impressions, dubtes i conclusions. Es tracta només de la meva opinió personal. Amb això vull dir que no sóc un entès en la matèria i que simplement em deixo guiar per la meva subjectivitat i experiència. He obert la mescla d'una de les composicions que formaran part del proper treball, "Voices", i he utilitzat el plugin Ambeo Orbit com a eina per anar transformant les pistes que fossin necessàries a 8D. De tota manera, per a una experiència més "real" la font de captura també és important. Per exemple el software Ambeo Orbit està dissenyat per al micro Neumann KU 100.Un micro "estèreo" binaural amb forma de "cap" que capta els sons ja de forma adequada per a una producció en 3D. De cap a la paret m'he donat jo... en veure que costava més de 7.000 euros XD.

Seguim... ara ve un dels meus primers dubtes. En un tema amb pocs instruments es pot treballar cada un d'ells per separat sense que res es confongui excessivament, però en "Voices", per exemple, ja estem parlant d'unes 70 pistes. Per no parlar de composicions més orquestrals, com "The Orchestral Point of no return" en què vaig grabar al voltant de 200 tracks.

El que m'ha semblat més coherent, ha estat definir quins instruments utilitzarien el 8D i quins instruments no. En termes generals ho he dividit en 3 conceptes:

01- Els “monos”: Igual que faig amb la mescla, els baixos i sons més "subwooferians" els deixo pràcticament en mono i sense desplaçar a cap costat, exceptuant algun moment concret.

02- Els llenços: La part dels instruments rellenístics (que dic jo), com poden ser les cordes (slows, seccions sordinos) o pads, he intentat que tampoc es moguin molt però que conservin un estèreo considerable. Tenint en compte que es tracta del llenç on tot es pintarà a sobre i, en aquest cas, també "sota".

03- Els jugadors principals: Finalment, amb el que més he jugat ha estat en les veus, efectes, leads solistes, etc. D'aquesta manera potser es noti més el 8D per pistes, a causa del contrast entre els "solistes destacables" movent-se per tot arreu i els "que aguanten el pes homogeni" més estàtics.

Altres coses a tenir en compte:

- En l'inici (introducció). He fet que tota la cançó "sencera" passés per un sol filtre 8D. No tots els instruments per separat, sinó tot alhora. Realment això són els 8D "falsos" que circulen per la xarxa. L'únic que fan és moure la cançó (sencera) per l'espai. En aquest cas, m'ha semblat interessant fer-ho en algun moment concret, com que agafes el tema juntament amb la sala sencera i la mous per tornar-la a deixar on era. A la resta ja torno a treballar les pistes per separat. De l'0:00 a 0:28 (exceptuant una veu que ja comença a aparèixer en solitari al voltant del 0:24).

Com a conclusió:

Potser és la meva percepció, però més que un efecte 8D/3D, ho considero com un estèreo augmentat i amb sensació de 5.1. El que em costa més d'apreciar és la posició de dalt i baix. En certa manera, potser estic equivocat, però el software el que fa al "baixar" la posició és filtrar una mica. Una mena de filtre "cut" i en pujar es fa "més nítid". Igual que passaria amb una font de so a la realitat. En principi, com més a prop nostre, més nítid se sent.

No em desagrada com a experiment. El problema el veig en que si planteges tot el tema en 8D, després, sense auriculars, se sent fatal. Es perden (o exageren) freqüències, efectes, presència, etc ... Crec que és una bona opció com a complement. Pensar en fer una mescla híbrida de stereo + 8D. És a dir, en una mescla treballar només alguns instruments o efectes amb 8D. Però que la majoria estiguin pensats per a un stereo normal. D'aquesta manera quan s'escolti sense auriculars no perdrà i si s'escolta amb ells t'emportaràs alguna que altra sorpresa. Humm ... una cosa que podria denominar-se com Audio compatible amb 8D/3D ¿?.

I en aquests dos links podeu escoltar les dues versions per comparar:
-Voices (Stereo):
https://rogersubirana.bandcamp.com/track/voices-single

-Voices (3D / 8D) *** UTILITZAR AURICULARS ***:
https://rogersubirana.bandcamp.com/track/voices-3d-8d-single-vers-use-earphones

___________________
(ESP)

Llevo unos días recibiendo varios mensajes de algunas personas que me hablan del 3D/8D o el audio binaural. También conocido por los vídeos de ASMR que hay, desde hace años además, en Youtube. Me habéis insistido especialmente en que haga alguna experimentación sobre ello.

La verdad es que siempre he tenido mis dudas al salirme de mi zona de confort o stereo normal. Por ejemplo cuando compuse la banda sonora de la película “Barça Dreams” de Jordi Llompart (Filmax International) tuve la oportunidad de trabajar en 5.1 y fue espectacular. Es algo que siempre había pensado para incorporar a mis discos pero lo que me echaba para atrás era el hecho de que casi nadie escucha música en un equipo de alta fidelidad y menos que tenga salida Surround 5.1. Toda la producción se me complicaría muchísimo para luego el poco rendimiento que le sacaría. Pero llegamos al 8D (3D realmente) y esto hace que se pueda escuchar el efecto en cualquier sitio… sólo necesitas unos auriculares!.

Os cuento aquí mis impresiones, dudas y conclusiones. Se trata sólo de mi opinión personal. Con esto quiero decir que no soy un entendido en la materia y que simplemente me dejo guiar por mi subjetividad y experiencia. He abierto la mezcla de una de las composiciones que formarán parte del próximo trabajo, “Voices”, y he utilizado el plugin Ambeo Orbit como herramienta para ir transformando las pistas que fueran necesarias a 8D. De todos modos, para una experiencia más “real” la fuente de captura también es importante. Por ejemplo el software Ambeo Orbit está diseñado para el micro Neumann KU 100.Un micro “estéreo” binaural con forma de “cabeza” que capta los sonidos ya de forma adecuada para una producción en 3D. De cabeza a la pared me he dado yo al ver que costaba más de 7.000 euros XD.

Sigamos… Ahora viene una de mis primeras dudas. En un tema con pocos instrumentos se puede trabajar cada uno de ellos por separado sin que nada se confunda excesivamente, pero en “Voices”, por ejemplo, ya estamos hablando de unas 70 pistas. Por no hablar de temas más orquestales, como “The Orchestral Point of no return” en que metí alrededor de 200 tracks.

Lo que me ha parecido más coherente, ha sido definir qué instrumentos utilizarían el 8D y qué instrumentos no. En términos generales lo he dividido en 3 conceptos:

01- Los monos: Al igual que hago con la mezcla, los bajos y sonidos más “subwooferianos” los dejo prácticamente en mono y sin desplazar a ningún lado, exceptuando algún momento concreto.

02- Los lienzos: La parte de los instrumentos rellenativos (que digo yo), como pueden ser las cuerdas (slows, secciones sordinos) o pads, he intentado que tampoco se muevan mucho pero que conserven un estéreo considerable. Teniendo en cuenta que se trata del lienzo donde todo se pintará encima y, en este caso, también “debajo”.

03- Los jugadores principales: Por último, en lo que más he jugado ha sido en las voces, efectos, leads solistas, etc. De este modo quizá se note más el 8D por pistas, debido al contraste entre los “solistas destacables” moviéndose por doquier y los “que aguantan el peso homogéneo” más estáticos.

Otras cosas a tener en cuenta:

- En el inicio (introducción). He hecho que toda la canción “entera” pasara por un solo filtro 8D. No todos los instrumentos por separado, sino todo a la vez. Realmente eso son los 8D “falsos” que circulan por la red. Lo único que hacen es mover la canción (entera) por el espacio. En este caso, me ha parecido interesante hacerlo en alguna parte, como que coges el tema juntamente con la sala entera y la mueves para volverla a dejar donde estaba. En el resto ya vuelvo a trabajar las pistas por separado. Del 0:00 al 0:28 (exceptuando una voz que ya empieza a aparecer en solitario alrededor del 0:24).

Como conclusión:

A lo mejor es mi percepción, pero más que un efecto 8D, lo siento como un estéreo aumentado y con sensación de 5.1. Lo que me cuesta más de apreciar es la posición de arriba y abajo. En cierto modo, a lo mejor estoy equivocado, pero el software lo que hace al “bajar” la posición es filtrarlo un poco. Una especie de filtro “cut” i al subir se hace “más nítido”. Al igual que ocurriría con una fuente de sonido en la realidad. En principio cuanto más cerca de nosotros más nítida se oye.

No me desagrada como experimento. El problema lo veo en que si planteas todo el tema en 8D, luego, sin auriculares, se oye fatal. Se pierden (o exageran) frecuencias, efectos, presencia, etc…Creo que es una buena opción como complemento. Pensar en hacer una mezcla híbrida de stereo+8D. Es decir, en una mezcla trabajar sólo algunos instrumentos o efectos con 8D. Pero que la mayoría estén pensados para un stereo normal. De este modo cuando se escuche sin auriculares no perderá y si se escucha con ellos te llevarás alguna que otra sorpresa. Humm… algo que podría denominarse como… Audio compatible con 8D¿?.

Y en estos dos links podéis escuchar las dos versiones para comparar:
-Voices (Stereo):
https://rogersubirana.bandcamp.com/track/voices-single

-Voices (3D/8D) ***UTILIZAR AURICULARES***:
https://rogersubirana.bandcamp.com/track/voices-3d-8d-single-vers-use-earphones
___________________

(ENG)

I've been receiving some messages from some people for a few days that tell me about 3D / 8D or binaural audio. Also known for the videos of ASMR that there are, for years also, on YouTube. You have insisted especially on me to do some experimentation on it.

The truth is that I have always had my doubts when leaving my comfort zone or normal stereo. For example when I composed the soundtrack for the movie "Barça Dreams" by Jordi Llompart (Filmax International) I had the opportunity to work on 5.1 and it was spectacular. It's something I had always thought to incorporate into my records but what I was throwing back was the fact that almost nobody listens to music on a Hi-Fi system and unless it has 5.1 Surround output. All the production would be very complicated for me and then the little performance I would get from it. But we get to 8D (3D really) and this makes it possible to hear the effect anywhere ... you only need a pair of headphones!

I tell you here my impressions, doubts and conclusions. It is only my personal opinion. By this I mean that I am not an expert in the subject and that I simply let myself be guided by my subjectivity and experience. I have opened the mix of one of the compositions that will be part of the next work, "Voices", and I used the Ambeo Orbit plugin as a tool to transform the tracks that were necessary to 8D. Anyway, for a more "real" experience the source of capture is also important. For example, the Ambeo Orbit software is designed for the Neumann KU 100 microphone. A binaural "stereo" microphone with a "head" shape that captures sounds in a suitable way for 3D production. Head to the wall I gave myself to see that it cost more than 7,000 euros XD.

Let's continue ... Now comes one of my first doubts. In a subject with few instruments you can work each of them separately without anything getting too confused, but in "Voices", for example, we are already talking about 70 tracks. Not to mention more orchestral themes, such as "The Orchestral Point of No Return" in which I got around 200 tracks.

What I found most coherent, has been to define which instruments would use 8D and which instruments would not. In general terms I have divided it into 3 concepts:

01- The monkeys: As I do with the mix, the basses and more "subwoofer" sounds leave them practically in mono and without moving anywhere, except for a specific moment.

02- The canvases: The part of the stuffing instruments (which I say), such as the strings (slows, sordid sections) or pads, I tried not to move too much but to keep a considerable stereo. Taking into account that it is the canvas where everything will be painted over and, in this case, also "below".

03- The main players: Finally, what I have played the most has been in the voices, effects, lead soloists, etc. In this way, the 8D may be more noticeable by clues, due to the contrast between the "outstanding soloists" moving around and the more static "homogeneous weight bearers".

Other things to consider:

- In the beginning (introduction). I've made the whole "whole" song go through a single 8D filter. Not all instruments separately, but all at once. This is really the "false" 8D that circulates on the network. All they do is move the song (whole) through space. In this case, I found it interesting to do it somewhere, as you take the subject together with the whole room and move it to put it back where it was. In the rest I already work the tracks separately. From 0:00 to 0:28 (except for a voice that begins to appear alone around 0:24).

Conclusion:

Maybe it's my perception, but more than an 8D effect, I feel like an enhanced stereo with a 5.1 sensation. What I find most difficult to appreciate is the position above and below. In a way, maybe I'm wrong, but the software what it does to "lower" the position is to filter it a bit. A sort of "cut" filter and when going up becomes "sharper". As would happen with a sound source in reality. In principle, the closer you are to us, the clearer you can hear it.

I do not dislike it as an experiment. The problem I see in that if you raise the whole subject in 8D, then without headphones, it sounds fatal. They lose (or exaggerate) frequencies, effects, presence, etc ... I think it's a good option as a complement. Think of making a hybrid mix of stereo + 8D. That is, in a mix work only some instruments or effects with 8D. But that most are designed for a normal stereo. In this way when you listen without headphones you will not lose and if you listen to them you will get some surprise. Humm ... something that could be called ... Audio compatible with 8D ?.

And in these two links you can listen to the two versions to compare:
-Voices (Stereo):
https://rogersubirana.bandcamp.com/track/voices-single

-Voices (3D / 8D) *** USE HEADPHONES ***:
https://rogersubirana.bandcamp.com/track/voices-3d-8d-single-vers-use-earphones

miércoles, octubre 03, 2018

The Other Way(Cat) "The Other Way". Perquè sempre hi ha una altra manera de fer les coses. Nou single que formarà part del pròxim àlbum. Aquesta vegada una mica de jazz-fusió amb tocs Pop minimalistes.
----
(Esp) "The Other Way". Porque siempre hay otra manera de hacer las cosas. Nuevo single que formará parte del próximo álbum. Esta vez algo de jazz-fusión con toques pop minimalista.
----
(Eng) "The Other Way". Because there is always another way of doing things. New music single that will be part of the next album. This time some jazz-fusion with minimalist pop touches.