lunes, mayo 27, 2019

Video Mapping al Centre Jujol-Can Negre 2019 - Sínoca


Un espectacle de mapping 3D màgic de llum, imatge i so projectat a la façana de Can Negre de Sant Joan Despí en motiu dels 140 anys del naixement de l'arquitecte referent del modernisme català i autor de joies arquitectòniques com Can Negre, Josep Maria Jujol.
https://www.sinocastudio.com/

viernes, mayo 10, 2019

Roger Subirana - Symbiphonic (2019) - Nou CD, nuevo CD, new CD.


(Cat) 10è treball discogràfic del músic i compositor Roger Subirana.
Symbiphonic, és una paraula inventada pel mateix Roger que prové de la unió entre simbiosi i simfonia. Es tracta de definir el resultat musical que sorgeix a partir de la unió entre l’orgànic (sons reals de la natura, instruments musicals clàssics com pianos, flautes, guitarres, cordes, etc) i l'artificial (sintetitzadors, electrònica, samplers, etc). En segona lectura també defineix la simbiosi que es produeix entre la pròpia música i el compositor. Un element important d'aquest treball és l'ús de la tecnologia d'àudio 3D utilitzant el software Ambeo Orbit. D'aquesta manera, si escoltem la música amb auriculars, en alguns temes experimentarem el so amb sensació a 3D (també anomenat binaural o 8D).

L'àlbum recull un total de 15 composicions de música original, amb un nexe comú: L’estil cinematogràfic. Com ja és característic de la música del Roger Subirana, seguim trobant les lletres fonètiques inventades sense cap tipus de significat més enllà de buscar la pura musicalitat. Esther López posa la veu principal en els temes cantats fonètics. També hi trobem la veu i la guitarra de “Dani López”. Però com tota regla que té una excepció, aquí hi trobem la cançó "Despertar" en la seva versió vocal. En aquest treball, com ja és habitual, podem trobar una gran varietat d'estils. Temes electrònics i experimentals com "Voices" o "Cyberworld", èpics com "Point of no return, 10 years edition" i “Gods of thunder”, intimistes a piano com "Nice”, sentimentals i somiadors com "Horizons" o "Journey to the stars", dramàtics com "Dark Lights", jazzístics com "The other way", renaixentistes com "The Vitruvian march" o composicions de música clàssica com "Eric 's theme" finalista als Hollywood Music in Media Awards 2018 (en la categoria de curts de llengua estrangera) com a millor banda sonora pel curtmetratge "The T-Shirt" dirigit per José Luis López.

+Info:
http://www.symbiphonic.com/
http://www.rogersubirana.com/

----

(Esp) 10º trabajo discográfico del músico y compositor Roger Subirana

Symbiphonic, es una palabra inventada por el mismo Roger que proviene de la unión entre simbiosis y sinfonía. Se trata de definir el resultado musical que surge a partir de la unión entre lo orgánico (sonidos reales de la naturaleza, instrumentos musicales clásicos como pianos, flautas, guitarras, cuerdas, etc) y la artificial (sintetizadores, electrónica, samplers, etc). En segunda lectura también define la simbiosis que se produce entre la propia música y el compositor. Un elemento importante de este trabajo es el uso de la tecnología de audio 3D utilizando el software Ambient Orbit. De este modo, si escuchamos la música con auriculares, en algunos temas experimentaremos el sonido con sensación en 3D (también llamado binaural o 8D).

El álbum recoge un total de 15 composiciones de música original, con un nexo común: El estilo cinematográfico. Como ya es característico de la música de Roger Subirana, seguimos encontrando las letras fonéticas inventadas sin ningún tipo de significado más allá de buscar la pura musicalidad. Esther López pone la voz principal en los temas cantados fonéticos. También encontramos la voz y la guitarra de "Dani López". Pero como toda regla que tiene una excepción, aquí encontramos la canción "Despertar" en su versión vocal. En este trabajo, como ya es habitual, podemos encontrar una gran variedad de estilos. Temas electrónicos y experimentales como "Voices" o "Cyberworld", épicos como "Point of no return, 10 years edition" y "Gods of thunder", intimistas a piano como "Nice", sentimentales y soñadores como "Horizons" o "Journey to the stars ", dramáticos como" Dark Lights ", jazzísticos como" The other way ", renacentistas como" The vitruviana march "o composiciones de música clásica como" Eric 's theme "finalista en los Hollywood Music in Media Awards 2018 (en la categoría de cortos de lengua extranjera) como mejor banda sonora por el cortometraje "The T-Shirt" dirigido por José Luis López.

+Info:
http://www.symbiphonic.com/
http://www.rogersubirana.com/
----

(ENG) 10th album by musician and composer Roger Subirana
Symbiphonic, is a word invented by the same Roger that comes from the union between symbiosis and symphony. It is about defining the musical result that arises from the union between the organic (real sounds of nature, classical musical instruments such as pianos, flutes, guitars, strings, etc.) and the artificial one (synthesizers, electronics, samplers, etc.) . In second reading it also defines the symbiosis that occurs between the music and the composer itself. An important element of this work is the use of 3D audio technology using the Ambient Orbit software. In this way, if we listen this music with headphones, in some songs we will experience sound with 3D sensation (also called binaural or 8D).


The album includes a total of 15 compositions of original music, with a common link: The cinematographic style. As is already characteristic of the music of Roger Subirana, we continue to find the phonetic letters invented without any meaning than looking for pure musicality. Esther López puts the main voice on the phonetic songs. We also find the voice and guitar of "Dani López". But like any rule that has an exception, here we find the song "Despertar" in its vocal version. In this work, as usual, we can find a variety of styles. Electronic and experimental themes such as "Voices" or "Cyberworld", epics like "Point of no return, 10 years edition" and "Gods of thunder", piano intimates like "Nice", sentimental and dreamers like "Horizons" or "Journey" to the stars ", dramatic as" Dark Lights ", jazzistic as" The other way ", Renaissance as" The vitruviana march "or classical music compositions like" Eric 's theme "finalist at the Hollywood Music in Media Awards 2018 (in the category of foreign language shorts) as the best soundtrack for the short film "The T-Shirt" directed by José Luis López.

+Info:
http://www.symbiphonic.com/
http://www.rogersubirana.com/


Symbiphonic - Espectacle audiovisual amb mapping i música en viu dins la sala del cinema Kubrick

Noticia a Penedès TV:https://www.rtvvilafranca.cat/2019/05/el-kubrick-inicia-el-25e-aniversari-amb-la-musica-de-subirana-i-lart-visual-disach/


(cat) Espectacle de presentació del nou treball discogràfic: Symbiphonic.


Integrants:

Sílvia Isach (Sínoca): Mapping i vídeo-projeccions.
https://www.sinocastudio.com/
Esther López: V
eus i efectes vocals.
Roger Subirana: Piano, Sintetitzadors, flauta nativa americana i flauta electrònica EWI.
https://www.rogersubirana.com/

Descripció de l’espectacle: Si t'agraden les bandes sonores, la música electrònica, celta, clàssica, èpica, new age... i gaudir-ne d’una forma especial i diferent, aquesta és la proposta artística que estaves esperant. L’espectacle estarà format per temes del nou disc i dels anteriors treballs, però també per temes inèdits que només es poden escoltar als directes. A més, i per a que la immersió sigui total, comptem amb la creativitat desbordant de l’artista Sílvia Isach que donarà vida a la música a través de projeccions videogràfiques.

Amb motiu del 25è aniversari del cinema Kubrick de Vilafranca, la Silvia i el Roger han preparat una obra inèdita i única inspirada en la pel·lícula “2001: una odissea de l’espai” titulada “Kubrick’s Odyssey 2019”. Un projecte audiovisual emotiu, experimental, trangresor i de caire futurista creat expressament per a la ocasió. Assistirem a un fet històric, ja que és la primera vegada que es fa un espectacle de videomapping amb música en directe dins la sala d'un cinema. La pantalla comptarà amb una instal·lació física en forma de monòlit al seu davant, aconseguint d’aquesta manera,  crear un espectacular efecte visual en 3D que donarà vida a les projeccions.
----------
(Esp) Espectáculo de presentación del nuevo trabajo discográfico: Symbiphonic.

Integrantes:
Silvia Isach (Sínoca): Mapping y vídeo-proyecciones.
https://www.sinocastudio.com/
Esther López: Voces y efectos vocales.
Roger Subirana: Piano, Sintetizadores, flauta nativa americana y flauta electrónica EWI.
https://www.rogersubirana.com/


Descripción del espectáculo: Si te gustan las bandas sonoras, la música electrónica, celta, clásica, épica, new age ... y disfrutar de una forma especial y diferente, esta es la propuesta artística que estabas esperando. El espectáculo estará formado por temas del nuevo disco y de los anteriores trabajos, pero también por temas inéditos que sólo se pueden escuchar los directos. Además, y para que la inmersión sea total, contamos con la creatividad desbordante del artista Silvia Isach que dará vida a la música a través de proyecciones videográficas.
Con motivo del 25 aniversario del cine Kubrick de Vilafranca, Silvia y Roger han preparado una obra inédita y única inspirada en la • película "2001: una odisea del espacio" titulada "Kubrick s Odyssey 2019". Un proyecto audiovisual emotivo, experimental, trangresor y de tipo futurista creado expresamente para la ocasión. Asistiremos a un hecho histórico, ya que es la primera vez que se hace un espectáculo de videomapping con música en directo en la sala de un cine. La pantalla contará con una instalación física en forma de monolito delante, consiguiendo de esta manera, crear un espectacular efecto visual en 3D que dará vida a las proyecciones.----------
(Eng) Show for the presentation of the new album: Symbiphonic.

Members:
Silvia Isach (Sínoca): Mapping and video-projections.

https://www.sinocastudio.com/

Esther López: Voices and vocal effects.
Roger Subirana: Piano, Synthesizers, Native American flute and EWI electronic flute.
https://www.rogersubirana.com/


Description of the show: If you like soundtracks, electronic music, Celtic, classical, epic, new age ... and enjoy a special and different form, this is the artistic proposal you were waiting for. The show will consist of songs from the new album and previous works, but also by unreleased tracks that can only be heard in live. In addition, and so that the immersion is total, we have the overflowing creativity of the visual artist Silvia Isach that will give life to the music through videographic projections.
To mark the 25th anniversary of the Kubrick cinema in Vilafranca, Silvia and Roger have prepared an unprecedented and unique work inspired by the film "2001: a space odyssey" entitled "Kubrick s Odyssey 2019". An emotive, experimental, transgressive and futuristic audiovisual project created expressly for the occasion. We will attend a historical event, since it is the first time that a videomapping show is made with live music in a movie theater. The screen will have a physical installation in the form of a monolith in front, achieving in this way, create a spectacular visual effect in 3D that will give life to the projections.

lunes, marzo 18, 2019

Roger Subirana Feat. Dani López "Gods of Thunder"


(Cat) Us presento "Gods of thunder", l'últim single que formarà part del nou àlbum "Symbiphonic" que sortirà oficialment el 10 de maig. Un tema èpic i emotiu que compta amb una col•laboració de luxe. Com sempre comptem amb Esther López, però a la veu principal i guitarra a la intro, podeu escoltar a Dani López (casualitats, però no són germans). Vull agrair al Dani l'esforç, la dedicació i la il•lusió que ha posat en aquest projecte. Us recomano que el seguiu de prop perquè estic segur que donarà molt que parlar en els propers anys. El seu instagram: (@danilopezmusicayt). Ha fet un treball espectacular donant el seu toc personal a la línia de veu que li vaig demanar. Aquest tema és especial també perquè no he creat només una lletra fonètica inventada (marca ja de la "casa") sinó que la tornada aquesta vegada és comprensible. I és que no es podia perdre el missatge dels “Déus del Tro”. En les properes setmanes anirem donant informació però ja us avanço que la presentació del CD es farà d'una manera i en un lloc únic i diferent.
-----
(Esp) Os presento "Gods of thunder", el último single que formará parte del nuevo álbum "Symbiphonic" que saldrá oficialmente el 10 de mayo. Un tema épico y emotivo que cuenta con una colaboración de lujo. Como siempre contamos con Esther López, pero a la voz principal y guitarra en la intro, podéis escuchar a Dani López (casualidades, pero no son hermanos). Quiero agradecer a Dani el esfuerzo, la dedicación y la ilusión que ha puesto en este proyecto. Os recomiendo que lo sigáis de cerca porque estoy seguro que dará mucho que hablar en los próximos años. Su instagram: (@danilopezmusicayt). Ha hecho un trabajo espectacular dando su toque personal a la línea de voz que le pedí. Este tema es especial también porque no he creado una letra fonética inventada (marca ya de la "casa") sinó que el estribillo esta vez es entendible. Y es que no se podía perder el mensaje de los Dioses del Trueno . En las próximas semanas iremos dando información pero ya os avanzo que la presentación del CD se harà de una forma y en un lugar único y diferente.
-----
(Eng) I present "Gods of thunder", the last single that will be part of the new album "Symbiphonic" that will officially be released on May 10. An epic and emotional theme that has a luxury collaboration. As always we have Esther Lopez, but in the main voice and guitar in the intro, you can listen to Dani Lopez (coincidences, but they are not brothers). I want to thank Dani for the effort, dedication and enthusiasm he has put into this project. I recommend you to follow it closely because I'm sure it will give a lot to talk about in the coming years. His instagram: (@danilopezmusicayt). He has done a spectacular job giving his personal touch to the voice line I asked him to do. This song is special also because I have not created an invented phonetic letter (a brand already of the "house") but the main chorus this time is understandable. And is that you could not miss the message of the Gods of Thunder: D. In the coming weeks we will be giving information but I already advance you that the presentation of the CD will be done in a way and in a unique and different place. Up there I can read hehehe

sábado, marzo 09, 2019

Nice (Piano Solo)
(Cat) Només qui ha tingut un gos sap com s'arriben a estimar i fins a quin punt arribes a establir un vincle profund amb ells. Aquesta composició està dedicada a la Nice, una gossa única, d'una bona amiga, que ens va deixar fa poc però que viurà al nostre cor per sempre més.

(Esp) Sólo quien ha tenido un perro sabe cómo se llegan a querer y hasta qué punto llegas a establecer un vínculo profundo con ellos. Esta composición está dedicada a Nice, una perrita única, de una buena amiga, que nos dejó hace poco pero que vivirá en nuestro corazón para siempre.

(Eng) Only who have had a dog know how to love and how far you get to establish a deep relationship with them. This composition is dedicated to Nice, a unique doggie, from a good friend, that left us recently but that will live in our hearts forever more.


martes, enero 22, 2019

Cyberworld - The Ultimate 3D/Binaural Audio Experience (Listen with Earphones)(Eng) Hello friends. We open the year with a new musical composition: Cyberworld. A journey into the mind of a cyborg from the moment of his birth. Although you can listen without headphones, it is much better to do it with them since in the mix you will find many 3D / Binaural audio details.

(Esp) Hola amig@s. Abrimos el año con una nueva composición musical: Cyberworld. Un viaje al interior de la mente de un cyborg desde el mismo momento de su nacimiento. Aunque se puede escuchar sin auriculares, es mucho mejor hacerlo con ellos ya que en la mezcla encontraréis muchos detalles de audio 3D/Binaural.

(Cat) Hola
amic i amigues. Obrim l'any amb una nova composició musical: Cyberworld. Un viatge a l'interior de la ment d'un cyborg des del mateix moment del seu naixement. Tot i que es pot escoltar sense auriculars, és molt millor fer-ho amb ells ja que trobareu
molts detalls d'àudio 3D / Binaural.

viernes, diciembre 14, 2018

Journey to the Stars
(Esp) En el 2016 hice la banda sonora para “Mi maleta”. Un cortometraje dirigido por Cristina Justribó y protagonizado por Emilio Gutierrez Caba. Un film cautivador, entrañable y a la vez profundo que os invito a descubrir.
http://fibabc.abc.es/videos/maleta-7030.html
Pues bien, hace poco lo volví a ver y quedé atrapado por la escena de los niños jugando dentro de las sábanas a modo de casa. Recuerdo que cuando compuse la música de este fragmento, lo hice a tiempo real, tocando en el piano mientras miraba la imagen. No me he podido quitar de la cabeza ese fragmento así que me he visto obligado a rehacer la composición ya en un formato de tema musical. Esa pequeña melodía que surgió aquel día es la que os traigo hoy y a Cristina le ha sugerido el título de “Viaje a las estrellas”.

Aprovecho la ocasión para desearos Felices Fiestas :).
-------
(Eng)
In 2016 I made the soundtrack for "Mi maleta". A short film directed by Cristina Justribó and starring by Emilio Gutierrez Caba. A captivating film, endearing and at the same time deep that I invite you to discover.
http://fibabc.abc.es/videos/maleta-7030.html
Well, recently I saw the short again and I was caught by the scene of the children playing inside the sheets as a house. I remember when I wrote the music for this piece, I did it in real time, playing on the piano while looking at the scene. I have not been able to take that fragment out of my head so I have been forced to redo the composition already in a musical theme format. That little melody that arose that day is what I bring you today and Cristina has suggested the title of "Journey to the stars."

I take this opportunity to wish you a Merry Christmas :).

----

(Cat) Al 2016 vaig fer la banda sonora de "Mi maleta". Un curtmetratge dirigit per Cristina Justribó i protagonitzat per Emilio Gutierrez Caba. Un film captivador, entranyable i alhora profund que us convido a descobrir:
http://fibabc.abc.es/videos/maleta-7030.html
Doncs bé, fa poc el vaig tornar a veure i vaig quedar atrapat per l'escena dels nens jugant dins dels llençols a manera de casa. Recordo que quan vaig compondre la música d'aquest fragment, ho vaig fer a temps real, tocant al piano mentre mirava l’escena. No m'he pogut treure del cap aquest fragment així que m'he vist obligat a refer la composició ja en un format de tema musical. Aquesta petita melodia que va sorgir aquell dia és la que us porto avui i a la Cristina li ha suggerit el títol de "Viatge a les estrelles".

Aprofito l'ocasió per desitjar-vos Bones Festes :).