lunes, enero 08, 2018

The Last Wild

http://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio-estrena-de-bruixes-xurros-i-emocions-i-lultim-territori-salvatge/noticia/2829550/

CAT/CAST/ENG

Per qui s’ho hagi perdut del Sense Ficció de TV3. Aquí us deixo l’enllaç a l’últim documental escrit i dirigit per Jordi Llompart on vaig llicenciar algunes de les meves composicions musicals com “Little Snowball, The Dark Symphony, Mort d’una rosa, The orchestral point of no return, Aboutime, The Drop, El guardià dels somnis”. "L'últim territori salvatge" fa una crida per restablir el contacte amb la vida salvatge i el respecte per la natura i per totes les criatures que hi habiten, amb l'objectiu de construir un nou món més positiu i sostenible. L'equip del documental, va viatjar fins al Kalahari Occidental, a l'Àfrica del sud-est, a Namíbia, una de les regions més remotes i desconegudes de l'Àfrica. Espero que us agradi :).

CAST
Para quien se lo haya perdido en el pasado “Sense Ficció” de TV3. Aquí os dejo el enlace al último documental escrito y dirigido por Jordi Llompart donde licencié algunas de mis composiciones musicales como "Little Snowball, The Dark Symphony, Muerte de una rosa, The orchestral point of no return, Aboutime, The Drop, El guardián de los sueños ". "El último territorio salvaje" hace un llamamiento para restablecer el contacto con la vida salvaje y el respeto por la naturaleza y por todas las criaturas que habitan, con el objetivo de construir un nuevo mundo más positivo y sostenible. El equipo del documental, viajó hasta el Kalahari Occidental, en África del sudeste, en Namibia, una de las regiones más remotas y desconocidas de África. Espero que os guste :).

ENG
For those who missed it in the "Sense Ficció" of TV3. Here I leave the link to the last documentary written and directed by Jordi Llompart where I licensed some of my musical compositions as "Little Snowball, The Dark Symphony, Death of a Rose, The orchestral point of no return, Aboutime, The Drop, The Guardian of Dreams ". "The last wild" calls for restoring contact with wildlife and respect for nature and all the creatures that live, with the aim of building a new world more positive and sustainable. The documentary team traveled to the Western Kalahari, in southeastern Africa, in Namibia, one of the most remote and unknown regions of Africa. I hope you like it :).


No hay comentarios: