miércoles, abril 25, 2018

AquatikaCAT
Us presento "Aquatika". Aquesta vegada ens submergirem en un oceà musical on podrem descobrir noves sonoritats. Volia donar-li un enfocament més interior i diferent component alguna cosa des del punt de vista d'un bus. Mònica Sagrera, amb qui ja he tingut ocasió de col·laborar altres vegades, m'ha ajudat a fer una mica de brainstorming. Perquè, a part de ser presentadora, actriu, ballarina, directora de teatre (entre d'altres facetes) busseja i és videógrafa submarina. Així que va posar a la meva disposició tota una paleta de sons extrets de les seves pròpies immersions per a integrar-les en la composició. A més, aviat iniciarà una nova aventura marítima de la qual en sortirà un petit documental on Aquatika hi formarà part.

CAST
Os presento “Aquatika”. Esta vez nos sumergiremos en un océano musical donde podremos descubrir nuevas sonoridades. Quería darle un enfoque más interior y diferente componiendo algo desde el punto de vista de un buzo. Mónica Sagrera, con quien ya he tenido ocasión de colaborar otras veces, me ha ayudado a hacer un poco de brainstorming. Porque, a parte de ser presentadora, actriz, bailarina, directora de teatro (entre otras facetas) bucea y es videógrafa submarina. Así que puso a mi disposición toda una paleta de sonidos sacados de sus propias inmersiones para integrarlas en la composición. Además, pronto iniciará una nueva aventura marítima de la que saldrá un pequeño documental en el que Aquatika formará parte.

ENG
I present you "Aquatika". This time we will be submerged in a musical ocean where we can discover new sounds. I wanted to give it a more internal and different focus from the point of view of a diver. Mònica Sagrera, with whom I have had occasion to collaborate other times, has helped me to do some brainstorming. Because, apart from being an actress, dancer, director of theater (among other things) she dives and is an underwater videographer. So she has givenme a whole palette of sounds extracted from her own dives to be integrated into the composition. In addition, soon she will start a new maritime adventure from which a documentary will be released where Aquatika will be part.

No hay comentarios: